II Grupa Krakowska w Pawilonie Józefa Czapskiego

Pawilon Józefa Czapskiego to miejsce stosunkowo nowe na artystycznej mapie Krakowa. Oddział Muzeum Narodowego zainaugurował swoją działalność zaledwie rok temu. Poza wystawą stałą, poświęconą swojemu...

Toàn „Histós Lusis”

Eilean rec. nie spuszcza z tonu. Każde kolejne wydawnictwo w katalogu francuskiej wytwórni urasta do rangi wydarzenia i udowadnia, że na styku ambientu i neoklasyki...

Broken Thoughts „Realign”

Ukrywający się pod aliasem Broken Thoughts, Keju Luo tworzy od 2011 roku. W tym czasie wydał kilka solidnych materiałów. Najnowsze dzieło nie stanowi przełomu w...